A simple ui-frontend for cemu. http://www.mosad.xyz
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.


 1. <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 2. xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 3. xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 4. <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 5. <groupId>com</groupId>
 6. <artifactId>cemu_UI</artifactId>
 7. <version>0.3.1-SNAPSHOT</version>
 8. <packaging>jar</packaging>
 9. <name>cemu_UI</name>
 10. <description>cemu_UI is a simple, material design graphical frontend for cemu, a Wii U emulator</description>
 11. <url>https://www.mosad.xyz</url>
 12. <properties>
 13. <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
 14. </properties>
 15. <dependencies>
 16. <dependency>
 17. <groupId>junit</groupId>
 18. <artifactId>junit</artifactId>
 19. <version>4.12</version>
 20. <scope>test</scope>
 21. </dependency>
 22. <dependency>
 23. <groupId>org.openjfx</groupId>
 24. <artifactId>javafx-controls</artifactId>
 25. <version>11</version>
 26. </dependency>
 27. <dependency>
 28. <groupId>org.openjfx</groupId>
 29. <artifactId>javafx-fxml</artifactId>
 30. <version>11</version>
 31. </dependency>
 32. <dependency>
 33. <groupId>org.openjfx</groupId>
 34. <artifactId>javafx-media</artifactId>
 35. <version>11</version>
 36. </dependency>
 37. <dependency>
 38. <groupId>com.jfoenix</groupId>
 39. <artifactId>jfoenix</artifactId>
 40. <version>9.0.6</version>
 41. </dependency>
 42. <dependency>
 43. <groupId>com.eclipsesource.minimal-json</groupId>
 44. <artifactId>minimal-json</artifactId>
 45. <version>0.9.5</version>
 46. </dependency>
 47. <dependency>
 48. <groupId>org.xerial</groupId>
 49. <artifactId>sqlite-jdbc</artifactId>
 50. <version>3.23.1</version>
 51. </dependency>
 52. <dependency>
 53. <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
 54. <artifactId>log4j-api</artifactId>
 55. <version>2.11.1</version>
 56. </dependency>
 57. <dependency>
 58. <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
 59. <artifactId>log4j-core</artifactId>
 60. <version>2.11.1</version>
 61. </dependency>
 62. <dependency>
 63. <groupId>commons-io</groupId>
 64. <artifactId>commons-io</artifactId>
 65. <version>2.6</version>
 66. </dependency>
 67. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.commons/commons-vfs2 -->
 68. <dependency>
 69. <groupId>org.apache.commons</groupId>
 70. <artifactId>commons-vfs2</artifactId>
 71. <version>2.2</version>
 72. </dependency>
 73. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/commons-codec/commons-codec -->
 74. <dependency>
 75. <groupId>commons-codec</groupId>
 76. <artifactId>commons-codec</artifactId>
 77. <version>1.11</version>
 78. </dependency>
 79. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.datafx/flow -->
 80. <dependency>
 81. <groupId>io.datafx</groupId>
 82. <artifactId>flow</artifactId>
 83. <version>8.0.1</version>
 84. </dependency>
 85. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/net.lingala.zip4j/zip4j -->
 86. <dependency>
 87. <groupId>net.lingala.zip4j</groupId>
 88. <artifactId>zip4j</artifactId>
 89. <version>1.3.2</version>
 90. </dependency>
 91. <!-- Google Drive-API libraries -->
 92. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/commons-logging/commons-logging -->
 93. <dependency>
 94. <groupId>commons-logging</groupId>
 95. <artifactId>commons-logging</artifactId>
 96. <version>1.1.1</version>
 97. </dependency>
 98. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.api-client/google-api-client -->
 99. <dependency>
 100. <groupId>com.google.api-client</groupId>
 101. <artifactId>google-api-client</artifactId>
 102. <version>1.25.0</version>
 103. </dependency>
 104. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.apis/google-api-services-drive -->
 105. <dependency>
 106. <groupId>com.google.apis</groupId>
 107. <artifactId>google-api-services-drive</artifactId>
 108. <version>v3-rev129-1.25.0</version>
 109. </dependency>
 110. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.http-client/google-http-client -->
 111. <dependency>
 112. <groupId>com.google.http-client</groupId>
 113. <artifactId>google-http-client</artifactId>
 114. <version>1.25.0</version>
 115. </dependency>
 116. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.http-client/google-http-client-jackson2 -->
 117. <dependency>
 118. <groupId>com.google.http-client</groupId>
 119. <artifactId>google-http-client-jackson2</artifactId>
 120. <version>1.25.0</version>
 121. </dependency>
 122. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.oauth-client/google-oauth-client -->
 123. <dependency>
 124. <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 125. <artifactId>google-oauth-client</artifactId>
 126. <version>1.25.0</version>
 127. </dependency>
 128. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.oauth-client/google-oauth-client-java6 -->
 129. <dependency>
 130. <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 131. <artifactId>google-oauth-client-java6</artifactId>
 132. <version>1.25.0</version>
 133. </dependency>
 134. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.oauth-client/google-oauth-client-jetty -->
 135. <dependency>
 136. <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 137. <artifactId>google-oauth-client-jetty</artifactId>
 138. <version>1.25.0</version>
 139. </dependency>
 140. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-core -->
 141. <dependency>
 142. <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
 143. <artifactId>jackson-core</artifactId>
 144. <version>2.9.6</version>
 145. </dependency>
 146. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
 147. <dependency>
 148. <groupId>javax.servlet</groupId>
 149. <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
 150. <version>4.0.1</version>
 151. <scope>provided</scope>
 152. </dependency>
 153. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.mortbay.jetty/jetty -->
 154. <dependency>
 155. <groupId>org.mortbay.jetty</groupId>
 156. <artifactId>jetty</artifactId>
 157. <version>6.1.26</version>
 158. </dependency>
 159. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.mortbay.jetty/jetty-util -->
 160. <dependency>
 161. <groupId>org.mortbay.jetty</groupId>
 162. <artifactId>jetty-util</artifactId>
 163. <version>6.1.26</version>
 164. </dependency>
 165. </dependencies>
 166. <build>
 167. <plugins>
 168. <plugin>
 169. <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 170. <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
 171. <version>3.8.0</version>
 172. <configuration>
 173. <source>11</source>
 174. <target>11</target>
 175. <showWarnings>true</showWarnings>
 176. <showDeprecation>true</showDeprecation>
 177. </configuration>
 178. </plugin>
 179. <plugin>
 180. <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
 181. <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
 182. <version>1.6.0</version>
 183. <executions>
 184. <execution>
 185. <goals>
 186. <goal>java</goal>
 187. </goals>
 188. </execution>
 189. </executions>
 190. <configuration>
 191. <mainClass>com.cemu_UI.application.Main</mainClass>
 192. </configuration>
 193. </plugin>
 194. <plugin>
 195. <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 196. <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
 197. <version>3.1.1</version>
 198. <executions>
 199. <execution>
 200. <phase>package</phase>
 201. <goals>
 202. <goal>shade</goal>
 203. </goals>
 204. <configuration>
 205. <finalName>cemu_UI</finalName>
 206. <shadedArtifactAttached>true</shadedArtifactAttached>
 207. <transformers>
 208. <transformer
 209. implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer">
 210. <mainClass>com.cemu_UI.application.JavaFX11Main</mainClass>
 211. </transformer>
 212. </transformers>
 213. </configuration>
 214. </execution>
 215. </executions>
 216. </plugin>
 217. </plugins>
 218. </build>
 219. </project>