ActionPi is an easy to use Action Camera for the Raspberry Pi.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Jannik 9aad629346 Update 'README.md' 2 lat temu
wiki moved files to the correct folder 4 lat temu
ActionPi.cpp Update ActionPi.cpp 5 lat temu
CODE_OF_CONDUCT.md Create CODE_OF_CONDUCT.md 4 lat temu
LICENSE changed licence to gpl v3 4 lat temu
README.md Update 'README.md' 2 lat temu
build.sh Update build.sh 4 lat temu

README.md

Download Latest License: GPL v3

ActionPi

ActionPi is an easy to use Action Camera for the Raspberry Pi. The full documentation can be found in our wiki.

Used Librarys:

Installation

to build with geany add this to Build Commands:

  • g++ -Wall -c "%f" -l raspicam -l bcm2835 -std=c++0x
  • if the first command doesn't work g++ -Wall -o"%e" "%f" -l raspicam -l bcm2835 -sdt=c++14

ActionPi © 2016-2019 Kellerkinder www.mosad.xyz